2017/08/25   T. Shimojima et al., Sci. Adv. 3, e1700466 (2017).
2017/3/1   M. Sakano et al., Phys. Rev. B. 95, 121101 (2017).
2017/2/2   A. Nakamura et al., Phys. Rev. B. 95, 064501 (2017).
2016/12/7   A. Nakamura et al., Struct. Dyn. 3, 064501 (2016)
2015/11/13 Y. Suzuki, et al., Phys. Rev. B. 92, 205117 (2015).
2015/10/13 M. Sakano, et al., Nat. Commun. 6, 8595 (2015).
2014/9/29 T. Shimojima, et al., Phys. Rev. B 90, 121111(R) (2014).
2014/9/24 T. Kambe, T. Shimojima, K, Ishizaka, et al., J. Am. Chem. Soc., 136, 14357-14360 (2014).
2014/7/27 R. Suzuki*, M. Sakano*, et al., Nat. Nanotechnol. 9, 611-617 (2014). (* equally contributed)
2014/1/3 T. Shimojima et al., Phys. Rev. B 89, 045101 (2014).
2013/3/7 M. Sakano et al., Phys. Rev. Lett. 110, 107204 (2013).
2012/8/16 M. Sakano et al., Phys. Rev. B 86, 085204 (2012).
2012/3/13 T. Shimojima et al., Solid State Communications 152 (2012) 695
2011/6/19 K. Ishizaka et al., Nat. Mater. 10, 521-526 (2011).
2011/4/29 T. Shimojima et al., Science 332, 6029 (2011) 564-567